AJF, s.r.o.

Rating a informácie o AJF, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre AJF, s.r.o. 38999 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 5511. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.3643% spoločností je horších ako AJF, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti AJF, s.r.o." href="http://ajf.sk-rating.com/">
   <img src="http://ajf.sk-rating.com/ajf.png" width="150" height="25" alt="Rating AJF, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating AJF, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia